ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
238845
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ສູນເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ICT )

 
 
ສູນເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ຂຽນຫຍໍ້: “ສຕຂສ” ເປັນກົງຈັກວິຊາການຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ອະທິການບໍດີໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະຮັກສາ, ການວາງແຜນນະໂຍ ບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ການພັດທະນາແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຢູ່ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ. ສູນເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງນີ້:
1. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີ:
- ຂະແໜງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
- ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄື່ອຂ່າຍແລະບໍລິການ
- ຂະແໜງພັດທະນາແລະຄຸ້ມຄອງການຮຽນ - ການສອນ
2. ໂຄງປະກອບກົນຈັກດ້ານວິຊາການປະກອບມີ:
- ໜວ່ຍງານເຕັກນິກຄຸ້ມຄອງລະບົບ
- ໜວ່ຍງານສ້ອມແປງສິ່ງພິມ ແລະຄອມພີວເຕີ
- ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ຫຼັກສູດຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ສູນເຕັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ICT )
 
Scroll to Top