ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
238845
 


ລາຍ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ

ຫໍສະໝຸດ

 
 
ຫໍສະໝຸດກາງ ເປັນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການ. ຫໍສະໝຸດກາງ ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ບໍລິການປື້ມ, ຕຳລາຮຽນ, ວາລະສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາເອກກະສາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ຕາມແຜນພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ.

ຫໍສະໝຸດກາງ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ ປະກອບມີ 03 ໜ່ວຍງານຄື:
- ໜວ່ຍງານ: ໜັງສືອ້າງອີງ.
- ໜວ່ຍງານ: ກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນການ.
- ໜ່ວຍງານ: ບໍລິການ.
2. ພະແນກວິຊາການ ປະກອບມີ 03 ໜ່ວຍງານຄື:
- ໜວ່ຍງານ: ຖານຂໍ້ມູນ-ບັດລາຍການ.
- ໜ່ວຍງານ: ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິການອິນເຕີເນັດ.
- ໜ່ວຍງານໂສດທັດສະນະວັດສະດູ ແລະ ຂ່າວສານ.

 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ຫໍສະໝຸດ
 
Scroll to Top