ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
249923
 


ການຮ່ວມມືສາກົນ

ສສ ຫວຽດນາມ 10 ສະຖາບັນຄື:

1. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ນົງເລີມ
3. ມະຫາວິທະຍາໄລ ອານຢາງ
4. ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຕຫວຽນ
5. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຍາຈາງ
6. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດານັງ
7. ມະຫາວິທະຍາໄລ ກຸຍເຍີນ
8. ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຫວ້
9. ມະຫາວິທະຍາໄລ ກວາງນາມ
10. ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຊີດານັງ
 

ຣາຊະອານາຈັກໄທ 8 ສະຖາບັນຄື:

1. ມະຫາວທະຍາໄລ ອຸບົນຣາຊະທານີ
2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ
3. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ
4. ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ
5. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດເທບສະຕີ
6. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດອຸບົນ
7. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດຣາຊະນະຄະຣິນ
8. ມູນນິທິໄຊພັດທະນາ
 

ສປ ຈີນ 4 ສະຖາບັນຄື:

1. ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດຍຸນນານ
2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້າຫຼີ
3. ວິທະຍາໄລ ໂລຫະກຳຄຸນໝິງ
4. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຍຸນນານ
 

ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ 2 ສະຖາບັນຄື:

1.ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ
2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ບິວໄບຣ
 

ອື່ນໆ

ນອກຈາກນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຍັງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນໂຄງ ການ ການຄຸ້ມຄອງນິເວດດິນທາມ (Wetland Ecology and Management), ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕກຽວ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານການກະເສດ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ SIDA MEKARN ຄົ້ນຄວ້າດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ. ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາສາອັງກິດ (ELI) ແລະ ອົງການອາສາສະໝັກແຫ່ງປະເທດອົດສະຕາລີ (ABV) ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍສອນພາສາອັງກິດໃນພາກວິຊາ ພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ, ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍສອນພາສາອັງກິດ ໃນພາກວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ.
 
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ທັງໝົດ
 
Scroll to Top