ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບສູ່ ​ມະ​ຫາວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈຳ​ປາ​ສັກ

loen

ວິໃສທັດ ພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ໃຫ້ເປັນ ສູນກາງການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການດ້ານວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

 

 

Comments powered by CComment