ຂ່າວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມ​ຈ

 

 

                                                                                                    

  • ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໂດຍການຄລີກທີ່ຮູບພາບດ້ານເທີງ ຫຼື ຄລິກລີ້ງ:https://forms.gle/gESAVKn8TsNMjaTW9