ຂ່າວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມ​ຈ

 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ

  • ດ້ານວຽກງານວິຊາການ

ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດສົ່ງນັກສືກສາລົງຟຶກກງານຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆກຳນົດໄວ້, ສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລະດັບປະລິນຍາໂທໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ພາຍໃນສົກປົກປີ 2021-2022, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສືກສາ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຮ່ວມກັບໂຄງການ ADB, ປັບປຸງພັດທະນາຕຳລາ, ບົດສອນ, ທັກສະໃນການສອນ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຈັດຕັ້ງປະຕິວັດແຜນ ການສອບເສງ ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຕິດຕາມການກວດກາບົດສອບເສງ ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຊີ້ນຳພະນັກງານຄູ-ອາຈານພັດທະນາໃນດ້ານການແຕ່ງບົດສອນ, ສີລະບັດ. ຈັດຕັ້ງການໂຕ້ວາທີ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ໂຄງການ One Asian Foundation, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຍີ່ປຸ່ນ AOTS.

       ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນອະນຸມັດເຮັດບົດວິໄຈທັງໝົດ 11 ບົດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB  ຈໍານວນ 6 ບົດ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຂອງແຂວງ 5 ບົດ.

 

 

  • ວຽກງານພາລະສຶກສາ

        ວຽກງານພາລະສືກສາກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜື່ງ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊີ່ງໃນທຸກໆປີທາງຄະນະກໍ່ຄື: ໜ່ວຍການກິລາ ໄດ້ມີການຈັດນັກປະຕິບັກການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳຄະນະເຊັ່ນ: ບານເຕະ, ບານສົ່ງ, ເປຕັງ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ກະຕໍ້ຫວາຍ. ນອນນັ້ນຍັງມີການແຂ່ງຂັນກິລາຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະບານ ຊຶ່ງສາມາດຍາດຂັນຊະນະເລີດມາຫລາຍລາຍການ.

  • ວຽກງານສີລະປະ

        ວຽກງານ-ສີລະປະສືກສາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄະນະ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນທັງໃນລະດັບຄະນະ ແລະ ລະດັບະຫາວິທະຍາໄລ ຢ່າງເປັນຂະບວນເຊັ່ນ: ການປະກວດບົດຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ລະຄອນ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສາມາດຍາດມາໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດໃນປະເພດບົດຟ້ອນ ແລະ ບົດເພງສະຕຣິງ,​ຂັບລຳ.

  • ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

        ຄະນະກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ນັກສືກສາມີສະຕິລະວັງຕົວສູງໃນການດຳລົງຊີວິດ ເປັນເຈົ້າການໃນການເວນຍາມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ນອກຈາກນັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຄະນະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງສຳຮອງ ໃນການກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ຊາດ. ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເວນຍາມໃນແຕ່ລະຄືນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃນຊິວິດ ແລະ ຊັບສິນ.

  • ວຽກງານອອກແຮງງານ

        ຄະນະໄດ້ຖືເອົາຕອນບ່າຍຂອງທຸກໆວັນພະຫັດເປັນມື້ກິດຈະກຳ ຊຶ່ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານ, ອະນາໄມເຂດຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ: ອະນາມໄມຂ້າງອາຄານຮຽນ, ສ້ອມແປງຮົ້ວ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ເທເບຕົງໜ້າ ແລະ ຂ້າງອາຄານຮຽນ, ປູໂຕໜອນຂ້າງອາຄານຮຽນ, ຢາຍຫີນຂົບ, ປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຢູ່ໜ້າອາຄານຮຽນໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ກໍ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ປູກະໂລຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຈ້ງມາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

  • ວຽກງານແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ

        ຄະນະໄດ້ມີການແລກປຽ່ນການຮຽນ-ການສອນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລ ພອນສະຫວັນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການ AOTS ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ One Asian Fourdation ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ excel ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເສດຖະສາດແຮງງານ, ເສດຖະກິດລາວ-ເສດຖະກິດໂລກ, ການຂົນສົ່ງ,​ການຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ...

  • ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນວິຊາການ

        ແຕ່ລະພາກຮຽນຄະນະຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດຕະຫຼາດນັດນັກສືກສາ, ການທັດສະນະນັກສືກສາ, ແຂ່ງບໍລິການ ແລະ ແຂ່ງຂັນການເຮັດອາຫານ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ 12 ໂມດູນ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນອອນລາຍ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ QA, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນໂຄງຮ່າງບົດວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ.

  • ແຜນການໃນອະນາຄົດ

        ປັດຈຸບັນກຳລັງກະກຽມອະນຸມັດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີແຜນຈະສ້າງຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ 2 ສາຂາຄື: ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການ. ນອກນັ້ນຍັງມີແຜນຮ່ວມມືກັບ ມຊ ໃນການເປີດການຮຽນ-ການສອນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ.