ຂ່າວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມ​ຈ

 

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປະກອບມີ ມີ 3 ພາກວິຊາ: ເສດຖະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ, ມີ 4 ພະແນກການຄື: ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ພະແນກກິດຈະກຳ-ຄຸ້ມຄອງນັກສືກສາ ແລະ ພະແນກຄົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ  ມີ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື: ຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍິງ ແລະ ກໍາມະບານ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ.

 1. 1. ພາກວິຊາເສດຖະສາດ
 • ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
 1. 2. ພາກວິຊາການຄຸ້ມຄອງ
 • ສາຂາວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.
 • ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ.
 1. 3. ພາກວິຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ,
 • ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
 • ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານໂຮງແຮມ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
 • ສາຂາວິຊາການພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ.
 • ສາຂາວິຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ   ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ

 • ດ້ານວຽກງານວິຊາການ

ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດສົ່ງນັກສືກສາລົງຟຶກກງານຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆກຳນົດໄວ້, ສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລະດັບປະລິນຍາໂທໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ພາຍໃນສົກປົກປີ 2021-2022, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສືກສາ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຮ່ວມກັບໂຄງການ ADB, ປັບປຸງພັດທະນາຕຳລາ, ບົດສອນ, ທັກສະໃນການສອນ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຈັດຕັ້ງປະຕິວັດແຜນ ການສອບເສງ ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຕິດຕາມການກວດກາບົດສອບເສງ ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຊີ້ນຳພະນັກງານຄູ-ອາຈານພັດທະນາໃນດ້ານການແຕ່ງບົດສອນ, ສີລະບັດ. ຈັດຕັ້ງການໂຕ້ວາທີ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ໂຄງການ One Asian Foundation, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຍີ່ປຸ່ນ AOTS.

       ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນອະນຸມັດເຮັດບົດວິໄຈທັງໝົດ 11 ບົດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB  ຈໍານວນ 6 ບົດ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຂອງແຂວງ 5 ບົດ.

 

 

 • ວຽກງານພາລະສຶກສາ

        ວຽກງານພາລະສືກສາກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜື່ງ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊີ່ງໃນທຸກໆປີທາງຄະນະກໍ່ຄື: ໜ່ວຍການກິລາ ໄດ້ມີການຈັດນັກປະຕິບັກການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳຄະນະເຊັ່ນ: ບານເຕະ, ບານສົ່ງ, ເປຕັງ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ກະຕໍ້ຫວາຍ. ນອນນັ້ນຍັງມີການແຂ່ງຂັນກິລາຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະບານ ຊຶ່ງສາມາດຍາດຂັນຊະນະເລີດມາຫລາຍລາຍການ.

 • ວຽກງານສີລະປະ

        ວຽກງານ-ສີລະປະສືກສາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄະນະ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນທັງໃນລະດັບຄະນະ ແລະ ລະດັບະຫາວິທະຍາໄລ ຢ່າງເປັນຂະບວນເຊັ່ນ: ການປະກວດບົດຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ຂັບລຳ ແລະ ລະຄອນ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສາມາດຍາດມາໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດໃນປະເພດບົດຟ້ອນ ແລະ ບົດເພງສະຕຣິງ,​ຂັບລຳ.

 • ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

        ຄະນະກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ນັກສືກສາມີສະຕິລະວັງຕົວສູງໃນການດຳລົງຊີວິດ ເປັນເຈົ້າການໃນການເວນຍາມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ນອກຈາກນັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ຄະນະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງສຳຮອງ ໃນການກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ຊາດ. ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເວນຍາມໃນແຕ່ລະຄືນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃນຊິວິດ ແລະ ຊັບສິນ.

 • ວຽກງານອອກແຮງງານ

        ຄະນະໄດ້ຖືເອົາຕອນບ່າຍຂອງທຸກໆວັນພະຫັດເປັນມື້ກິດຈະກຳ ຊຶ່ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານ, ອະນາໄມເຂດຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ: ອະນາມໄມຂ້າງອາຄານຮຽນ, ສ້ອມແປງຮົ້ວ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ເທເບຕົງໜ້າ ແລະ ຂ້າງອາຄານຮຽນ, ປູໂຕໜອນຂ້າງອາຄານຮຽນ, ຢາຍຫີນຂົບ, ປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຢູ່ໜ້າອາຄານຮຽນໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ກໍ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ປູກະໂລຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຈ້ງມາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 • ວຽກງານແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ

        ຄະນະໄດ້ມີການແລກປຽ່ນການຮຽນ-ການສອນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລ ພອນສະຫວັນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການ AOTS ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ One Asian Fourdation ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ excel ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເສດຖະສາດແຮງງານ, ເສດຖະກິດລາວ-ເສດຖະກິດໂລກ, ການຂົນສົ່ງ,​ການຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ...

 • ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນວິຊາການ

        ແຕ່ລະພາກຮຽນຄະນະຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດຕະຫຼາດນັດນັກສືກສາ, ການທັດສະນະນັກສືກສາ, ແຂ່ງບໍລິການ ແລະ ແຂ່ງຂັນການເຮັດອາຫານ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ 12 ໂມດູນ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນອອນລາຍ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ QA, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບການ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນໂຄງຮ່າງບົດວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ແຜນການໃນອະນາຄົດ

        ປັດຈຸບັນກຳລັງກະກຽມອະນຸມັດ ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີແຜນຈະສ້າງຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ 2 ສາຂາຄື: ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການ. ນອກນັ້ນຍັງມີແຜນຮ່ວມມືກັບ ມຊ ໃນການເປີດການຮຽນ-ການສອນຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ.

ວິໄສທັດ (Vision)

     ສ້າງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີລະບຽບວິໄນດີ, ເປັນສູນກາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ບໍລິການດ້ານການໂຮງແຮມ, ການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ພາລະກິດ (Mission)

  - ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຄູ-ອາຈານທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງ ຂື້ນເລື້ອຍໆ.

  - ພັດທະນາຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

  - ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນາທໍາຂອງຊາດໃຫ້ຢືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

  - ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ທາງດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ການບໍໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ເປົ້າ​ໝາຍຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ພາກວິຊາ ແລະ ສາຂາວິຊາໃນປັດຈຸບັນ

 

ທີ່​ປື​ກ​ສາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ

ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ຄະ​ນະ

ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄະ​ລາ​ການ