ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ:
249919
 

  • boss5
  • boss5
  • boss5
  • boss5
  • boss5
  • boss5
boss11 boss22 boss33 boss44 boss55 boss66

ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ

ຄະນະວິຊາ

ສູນຕ່າງໆ

1.ບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັດໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ມຈ

ອ່ານຕໍ່...
2.ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື
ມະຫິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການຮ່ວມມືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍນັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນພະນັກງານ, ຄູ - ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະໄລຍະ. ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ຮ່ວມກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດມີຈຳນວນທັງໝົດ: 29 ສະຖາບັນ ຈາກ 5 ປະເທດເປັນຕົ້ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ສຶບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການອາສາສະໝັກ ELI, ເຊິ່ງມີອາສາສະໝັກຈາກ ປະເທດອາ ເມລິກາ 3 ທ່ານ ແລະ ອົງການ ABV ປະເທດອົດສະຕາລີ 1 ທ່ານ ເພື່ອມາສິດສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ ຄູ - ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ.
ອ່ານຕໍ່...
3.ວຽກງານການຮຽນ - ກາສອນ
ມາຮອດປະຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນທັງໝົດ: 39 ສາຂາວິຊາ ໃນ 6 ຄະນະວິຊາ. ໃນນັ້ນ, ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ 18 ສາຂາວິຊາ, ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ 7 ສາຂາວິຊາ, ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ 10 ສາຂາວິຊາ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ 4 ສາຂາວິຊາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ (ປະເທດໄທ) ເປີດການຮຽນ - ການສອນ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 39 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ. ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ໄດ້ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລະກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ: 7,765 ຄົນ, ຍິງ 3,192 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ລະດັບປະລິນຍາຕີມີ 5,561 ຄົນ, ຍິງ 2,377 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ 2,204 ຄົນ, ຍິງ 815 ຄົນ.
ອ່ານຕໍ່...
3 ຂ່າວ : 1 ໜ້າ : 1
 
 
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: ໜ້າທຳອິດ ໜ້າຫຼັກ
 
Scroll to Top